Ukončit Zprávy

MČ Praha 4 neprodá pozemky v blízkosti Jeremenkovy ulice