Ukončit Zprávy

O novou sošku Panny Marie se zasadí celá vesnice