Ukončit Zprávy

Nové vedení velmi vysokého napětí zajistí dostatek elektřiny pro Liberecko i Frýdlantský výběžek